1. Annonsörens namn måste anges i alla annonser. Annonser som kan förväxlas med redaktionellt material kommer att märkas "annons" av Prisjakt om inte annonsören väljer att ändra annonsens utseende.

 2. Prisjakt avser att följa lokala och internationella regler för annonsering i de länder Prisjakt verkar. Följaktligen måste alla annonsörer och sponsorer göra detsamma. Det är annonsörens ansvar att garantera att så sker. 

3. Annonsmaterial får inte beröra följande:politik,tobak, alkohol, vapen, skjutvapen, ammunition, fyrverkerier, pornografi eller hasardspel. 

4. Prisjakt tillåter inte annonsering för illegala produkter. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp.

5. Prisjakt förbehåller rätten att avvisa eller avlägsna annonsmaterial som inte motsvarar Prisjakts etiska principer, bryter gällande lagstiftning eller det avtal som finns mellan Prisjakt och annonsören. 

6. Att Prisjakt accepterar en annons kan inte anses som en rekommendation av produkten eller tjänsten som saluförs. 

7. Prisjakt upprätthåller en sträng åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material för att markera sitt oberoende. Annonsörer och sponsorer kan inte på något vis påverka denna uppdelning. Följaktligen måste de två avdelningarna hållas åtskilda även fysiskt.